تبلیغات
*ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* *ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ*
 

*Moon"english poem"*

نویسنده: شادی موضوع: متون عاشقانه وفلسفی بسیار زیبا، 

 MOON


God brings men into deep waters,

Not to drown them but to cleanse them.

خداوند انسان را در آب های عمیق فرو می کند،

نه برای غرق کردنش، بلکه برای پاک کردنش

 

 

() نظرات

 

**سرود ششم‌(شاملو)**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

                                  سرود ششم‌

        

                           شگفتا

که‌ نبودیم‌.
عشق‌ ما
  در ما
    حضورمان‌ د‌اد.

                                            پیوندیم‌ ‌اکنون‌
                                                           ‌آشنا
                                           چون‌ خنده‌ با لب‌ و ‌اشک‌ با چشم‌.

 

و‌اقعه‌‌ى‌ نخستین‌ دم‌ِ ماضى‌.

 
‌غریویم‌ و ‌غو‌غا
  ‌اکنون‌،

نه‌ کلامى‌ به‌ مثابه‌ِ مصد‌اقى‌
که‌ صوتى‌ به‌ نشانه‌‌ى‌ ر‌از‌ى‌

 

‌هز‌ار معبد به‌ یکى‌ شهر...

بشنو:
گو یکى‌ باشد معبد به‌ ‌همه‌ د‌هر
تا من‌ ‌آنجا برم‌ نماز
که‌ تو باشى‌.
چند‌ان‌ دخیل‌ مبند که‌ بخشکانى‌‌ام‌ ‌از شرم‌ِ ناتو‌انى‌‌ى‌ِ خویش‌:
درخت‌ِ معجزه‌ نیستم‌
تنها یکى‌ درخت‌‌ام‌
نوجى‌ در ‌آب‌ کند‌ى‌،
و جز ‌این‌‌ام‌ ‌هنر‌ى‌ نیست‌
که‌ ‌آشیان‌ِ تو باشم‌،
 

تخت‌‌ات‌ و
  تابوت‌‌ات‌.

 

 

یادگاریم‌ و خاطره‌ ‌اکنون‌. ــ

دو پرنده‌
یادمان‌ِ پرو‌از‌ى‌.
و گلوئى‌ خاموش‌
یادمان‌ِ ‌آو‌از‌ى‌.

۱۳۷۲/۱/۹

 

() نظرات

 

***The Day After(شاملو)***

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

The Day After

در و‌اپسین‌دم‌
و‌اپسین‌ خردمندِ ‌غم‌خو‌ارِ حیات‌
ار‌ابه‌‌ى‌ جنگى‌ ر‌ا تمهید‌ى‌ کرد
که‌ ‌از دودِ سوخت‌ِ ر‌انه‌ و ‌احتر‌اق‌ِ خرج‌ِ سلاح‌‌اش‌
اکسیر‌ى‌ مى‌ساخت‌
که‌ خاک‌ ر‌ا بارورتر مى‌کرد و
فضا ر‌ا ‌از ‌آلودگى‌ مانع‌ مى‌شد!

۱۳۷۱/۱۱/۲

 

() نظرات

 

ما فریاد می زدیم:...(شاملو)

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

ما فریاد مى‌زدیم‌: «چر‌ا‌غ‌! چر‌ا‌غ‌!»
                                             و ‌ایشان‌ درنمى‌یافتند.

سیا‌هى‌‌ى‌ چشم‌شان‌
 

سپید‌ى‌‌ى‌ کدر‌ى‌ بود ‌اسفنج‌و‌ار
  شکافته‌
    لایه‌بر لایه‌بر

شبا‌هت‌ برده‌ ‌از جسمیت‌ِ مغزشان‌.

 

گنا‌هى‌شان‌ نبود:
                         ‌از جنمى‌ دیگر بودند.

۱۳۶۷/۳/۲۱

 

() نظرات

 

***‌آشتى(شاملو)***

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

«ـ ‌اقیانوس‌ ‌است‌ ‌آن‌:
 

 

ژرفا و بى‌کر‌انگى‌،

 

 

پرو‌از و گرد‌ابه‌ و خیز‌اب‌

  بى‌‌آن‌ که‌ بد‌اند.
  کوه‌ ‌است‌ ‌این‌:
 

 

شکوه‌ِ پا درجائى‌،

 

 

فر‌از و فرود و گردن‌کشى‌

  بى‌‌این‌ که‌ بد‌اند.

 

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

**‌از خود با خویش‌(شاملو)**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

‌اکنون‌ که‌ چنین‌
  زبان‌ِ ناخشکیده‌ به‌ کام‌ ‌اندر کشیده‌ خموش‌‌ام‌

‌از خود مى‌پرسم‌:
 

«ـ‌هر ‌آنچه‌ گفته‌ باید باشم‌
  گفته‌‌ام‌ ‌آیا؟»

 

در من‌ ‌اما، ‌او
(چه‌ کند؟)

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

با چشم ها...(شاملو)

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

با چشم‌ها
  ز حیرتِ این صبحِ نابه‌جای

خشکیده بر دریچه‌یِ خورشیدِ چارتاق

بر تارکِ سپیده‌یِ این روزِ پابه‌زای،

دستانِ بسته‌ام را،

آزاد کردم از


زنجیرهایِ خواب

...                                       بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

*عشقِ عمومی(شاملو)*

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

اشک رازی‌ست
 

لب‌خند رازی‌ست

عشق رازی‌ست

 

اشکِ آن شب لب‌خندِ عشق‌ام بود.

... بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

*از زخمِ قلبِ آمان‌جان(شاملو)*

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

دخترانِ دشت!

دخترانِ انتظار!
 

دخترانِ امیدِ تنگ
  در دشتِ بی‌کران،

و آرزوهایِ بی‌کران
  در خُلق‌هایِ تنگ!      ...بقیه در ادامه مطلب  

 

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

*مردِ مجسمه(شاملو)*

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

در چشمِ بی‌نگاه‌اش افسرده رازهاست

اِستاده‌است روز و شب و، از خموشِ خویش

با گنج‌هایِ رازِ درون‌اش نیازهاست.

                                  ... بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

**آخرِ بازی(شاملو)**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

عاشقان
سرشکسته گذشتند،
شرم‌سارِ ترانه‌هایِ بی‌هنگامِ خویش.

و کوچه‌ها
بی‌زمزمه ماند و صدایِ پا.

      ...بقیه در ادامه مطلب

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

**هجرانی**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

                  

چه هنگام می‌زیسته‌ام؟
 

کدام مجموعه‌یِ پیوسته‌یِ روزها و شبان را
  من؟ــ

                                                                              ...بقیه در ادامه مطلب

 

                             

                                                                                 

 

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

**از منظر**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

به نیلوفرِ پاشایی، از عمویِ خسته‌اش

 
در دلِ مه
  لنگان
         

زارعی شکسته می‌گذرد

     

...بقیه در ادامه مطلب

        

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

***باران***

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

تارهایِ بی‌کوک و

کمانِ بادِ وِلنگار
 

        

باران را

 

 

 

گو بی‌آهنگ ببار!

            ...بقیه در ادامه مطلب      

 

          

 

ادامه مطلب

 

() نظرات

 

**شبانه (شانه‌ات مجاب‌ام ...)**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

شانه‌ات مجاب‌ام می‌کند
 
در بستری که عشق
  تشنه‌گی‌ست

 

زلالِ شانه‌های‌ات

هم‌چنان‌ام عطش‌می‌دهد
 

در بستری که عشق
  مُجاب‌اش کرده‌است.

 

اردیبهشتِ ۱۳۵۴

 

() نظرات

">