تبلیغات
*ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* *ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* - (2)نوشته های بسیار زیبای عشق و پیوند (OSHO)
 

(2)نوشته های بسیار زیبای عشق و پیوند (OSHO)

نویسنده: شادی

 

   Love is painful--because love brings

growth

 عشق با درد همراه است --چون رشد را موجب می شود

 Love is painful because love demands

عشق با درد همراه است چون عشق چنین می طلبد

Love is painful because love trasform

عشق با درد همراه است چون عشق دگرگون می كند.

Love is painful because love gives you

a new birth

عشق با درد همراه است,چون در عشق از نو زاده می شوی.

There is a time to be in love and there is a time

to move beyond it.There is a time to be related

and enjoy the relationship,and there is a time to

be alone and to enjoy the beauty of being

alone.And everything is beautiful

 

زمانی فرا می رسد كه به عشق رسیده ای و زمانی فرا می رسد

كه به  ورای عشق می رسی.

زمانی فرا می رسد كه پیوند می یابی و از این پیوند لذت می بری

وزمانی فرا خواهد رسید كه تنهایی و از زیبایی تنها بودن

لذت می بری.اری هر چیز و هر زمانی زیباست.

*****

 

Real love is to transform loneliness into alone-ness

To help the other--if you love the other person,you

help him to be alone.You don't fill him or her.you

don't try to complete the other in some way by your

presence.You help the other to alone--to be so

full out of her or his own being that you

will not be a need.

 

عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می سازد.

اگر دیگری را دوست داری,اگر می خواهی یاریش كنی,كمك كن تا

یگانه شود.نه نبایداو را اشباع كنی.تلاش نكن باحضور خود

بگونه ا ی او را كامل كنی.دیگری را كمك كن تا یگانه شود.چنان

سیراب از وجود خود كه نیازی به حضور تو نباشد

 

******

 

No relationship can ever be a substitute

for your soul.You alone are your

own friend.

 

هیچ پیوندی نمی تواند جایگزین روح تو شود

تنها تو

تنها تویی كه دوست خودی.

 

******

 

 The life of love is a very insecure life,but

tremendously beautiful.dangerous,

adventurous,but the only way to live is to

live in danger,and to live in adventure.

 

زندگی در عشق گذران در ناامنی است

همان ناامنی كه سرشار از زیبایی است

سراسر از خطر,  پر از ماجرا

اما تنها راه زندگی , زیستن در خطر و روبرویی

با ماجراهاست.

 

() نظرات

">