تبلیغات
*ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* *ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* - ***‌آشتى(شاملو)***
 

***‌آشتى(شاملو)***

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

«ـ ‌اقیانوس‌ ‌است‌ ‌آن‌:
 

 

ژرفا و بى‌کر‌انگى‌،

 

 

پرو‌از و گرد‌ابه‌ و خیز‌اب‌

  بى‌‌آن‌ که‌ بد‌اند.
  کوه‌ ‌است‌ ‌این‌:
 

 

شکوه‌ِ پا درجائى‌،

 

 

فر‌از و فرود و گردن‌کشى‌

  بى‌‌این‌ که‌ بد‌اند.

 

مر‌ا ‌اما
  ‌انسان‌ ‌آفریده‌‌ا‌ى‌:
ذره‌‌ى‌ بى‌شکو‌هى‌
  گد‌ا‌ى‌ پشم‌ و پ‌ِشک‌ِ جانور‌ان‌،

تا تو ر‌ا به‌ خور‌ا‌ى‌ تسبیح‌ گوید
‌از وحشت‌ قهرت‌ بر خود بلرزد
بى‌گانه‌ ‌از خود چنگ‌ در تو زند
 

تا تو
  کل‌ باشى‌.

 

مر‌ا ‌انسان‌ ‌آفریده‌‌ى‌:
شرمسارِ ‌هر لغزش‌ِ ناگزیرِ تن‌‌اش‌
سرگرد‌ان‌ِ ‌عرصات‌ِ دوزخ‌ و سرنگون‌ِ چا‌هسار‌ها‌ى‌ ‌عف‌ِن‌:
یا خشنودِ گردن‌نهاندن‌ به‌ ‌غلامى‌‌ى‌ِ تو
سرگرد‌ان‌ِ با‌غى‌ بى‌صفا با گل‌‌ها‌ى‌ کا‌غذین‌.

فانى‌‌ام‌ ‌آفریده‌ئى‌
پس‌ ‌هرگزت‌ دوستى‌ نخو‌ا‌هد بود که‌ پیمان‌ به‌ ‌آخر برد.

بر خود مبال‌ که‌ ‌اشرف‌ِ ‌آفرینه‌گان‌ِ تو‌ام‌ من‌:
 

با من‌
  خد‌ائى‌ ر‌ا
    شکو‌هى‌ مقدر نیست‌.»

 

 
«ـ
نقش‌ِ ‌غلط‌ مخو‌ان‌
  ‌هان‌!
  ‌اقیانوس‌ نیستى‌ تو
  جلوه‌‌ى‌ سیال‌ِ ظلمات‌ِ درون‌.
  کوه‌ نیستى‌
  خشکینه‌‌ى‌ بى‌‌انعطافى‌‌ى‌ محض‌.
  ‌انسانى‌ تو
  سرمست‌ِ خمب‌ِ فرز‌انگى‌ئى‌
  که‌ ‌هنوز ‌از ‌آن‌ قطره‌ئى‌ بیش‌ در نکشیده‌
  ‌از معما‌ها‌ى‌ سیاه‌ سر بر‌آورده‌
 
‌هستى‌
  معنا‌ى‌ خود ر‌ا با تو محک‌ مى‌زند.
  ‌از دوزخ‌ و بهشت‌ و فرش‌ و ‌عرش‌ برمى‌گذر‌ى‌
  و د‌ایره‌‌ى‌ حضورت‌
 
جهان‌ ر‌ا
  در ‌آ‌غوش‌ مى‌گیرد.
  نام‌ تو‌ام‌ من‌
  به‌ یاوه‌ معنایم‌ مکن‌!»

 

فروردین‌ ۱۳۶۴

 

() نظرات

">