تبلیغات
*ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* *ღ♥ღ♥ღ* ریتم عاشقونه *ღ♥ღ♥ღ* - **سرود ششم‌(شاملو)**
 

**سرود ششم‌(شاملو)**

نویسنده: شادی موضوع: اشعار احمد شاملو، 

 

                                  سرود ششم‌

        

                           شگفتا

که‌ نبودیم‌.
عشق‌ ما
  در ما
    حضورمان‌ د‌اد.

                                            پیوندیم‌ ‌اکنون‌
                                                           ‌آشنا
                                           چون‌ خنده‌ با لب‌ و ‌اشک‌ با چشم‌.

 

و‌اقعه‌‌ى‌ نخستین‌ دم‌ِ ماضى‌.

 
‌غریویم‌ و ‌غو‌غا
  ‌اکنون‌،

نه‌ کلامى‌ به‌ مثابه‌ِ مصد‌اقى‌
که‌ صوتى‌ به‌ نشانه‌‌ى‌ ر‌از‌ى‌

 

‌هز‌ار معبد به‌ یکى‌ شهر...

بشنو:
گو یکى‌ باشد معبد به‌ ‌همه‌ د‌هر
تا من‌ ‌آنجا برم‌ نماز
که‌ تو باشى‌.
چند‌ان‌ دخیل‌ مبند که‌ بخشکانى‌‌ام‌ ‌از شرم‌ِ ناتو‌انى‌‌ى‌ِ خویش‌:
درخت‌ِ معجزه‌ نیستم‌
تنها یکى‌ درخت‌‌ام‌
نوجى‌ در ‌آب‌ کند‌ى‌،
و جز ‌این‌‌ام‌ ‌هنر‌ى‌ نیست‌
که‌ ‌آشیان‌ِ تو باشم‌،
 

تخت‌‌ات‌ و
  تابوت‌‌ات‌.

 

 

یادگاریم‌ و خاطره‌ ‌اکنون‌. ــ

دو پرنده‌
یادمان‌ِ پرو‌از‌ى‌.
و گلوئى‌ خاموش‌
یادمان‌ِ ‌آو‌از‌ى‌.

۱۳۷۲/۱/۹

 

() نظرات

">